BLS opfris-en vervolgtraining


Opfris-en vervolgtraining ('herhaling') van de BLS basiscursus.
BLS betekent Basic Life Support ofwel basisreanimatie van volwassenen.

Veel gelegenheid om tijdens de opfris-en vervolgtraining de daadwerkelijke reanimatie vaardigheden, veilig werken en het bedienen van de AED te (be)oefenen. Ook kunnen er specifieke modules worden ingebracht die gericht zijn op de omstandigheden waar de cursist mee te maken kan krijgen.

Om deze cursus te kunnen volgen moet u dus een BLS basiscursus hebben gedaan.

De Nederlandse Reanimatieraad heeft besloten dat alle diploma's geen geldigheidsdatum meer hebben maar dat na het behalen van de basiscursus er ieder jaar een opfris-en vervolgtraining moet worden gevolgd.
Indien dit niet wordt gedaan zal de BLS basiscursus opnieuw moeten worden gevolgd.

In een e-mail die u zo'n 1 week voordat u de BLS opfris-en vervolgtraining gaat volgen krijgt, vragen wij u een speciale pagina te bezoeken op onze website, de handelingschema's te lezen en de video's te bekijken als voorbereiding op de training.
 

Beschikbare cursussen staan in onze Webshop, de rechtstreekse link naar het overzicht van de
BLS opfris-en vervolgtraining voor alle cursuslocaties staat meteen hieronder:

Globale indeling van deze cursus

  • Welkom.

  • 'Heeft iemand iets meegemaakt rondom een reanimatie?' Deze vraag stellen we altijd aan het begin van de cursus omdat we de ervaring kunnen gebruiken in de cursus en weten dat de betreffende cursist dit heeft meegemaakt.

  • Demonstratie en start oefenen OF nalopen handelingen en start oefenen. Specifieke modules kunnen ook worden behandeld. De docent kiest uit een van de werkvormen de invulling van het praktische deel.

  • Oefenen behelst in ieder geval het alleen kunnen reanimeren (en bedienen van de AED), met 2 personen reanimeren en de zijligging.

  • Tussendoor is er (natuurlijk) ruimte voor eventuele vragen of onduidelijkheden.

  • Afsluiting met (aftekenen van het) diploma/certificaat.