Cursus

De cursussen zijn inclusief alle lesmiddelen d.w.z. gebruik oefenpoppen en (indien van toepassing) het lesboek 'Basale Reanimatie' (ISBN 978-90-811084-6-1) of het lesboek 'Kinderreanimatie', koffie/thee en (indien van toepassing) een diploma.

Uit kwaliteitseisen zijn de groepen niet groter dan 12 personen en is er per 6 cursisten een instructeur aanwezig.
Bij de PBLS cursussen is de groep niet groter dan 6 personen.

Onze instructeurs zijn gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en als organisatie zijn wij erkend als Reanimatiepartner van de Hartstichting.

Wanneer de cursus met goed gevolg is gevolgd en u beheerst de vaardigheid van het reanimeren, dan ontvangt u een diploma. Voor de geldigheid van dit diploma en het bijhouden van de reanimatievaardigheid wordt meestal jaarlijks een herhalingscursus gevolgd. Het bijwonen ervan wordt op het diploma aangetekend en in ons cursistenbestand ingevoerd.

Zorgverzekeraars kunnen de cursus vergoeden als u een aanvullende zorgverzekering heeft. Voor uw declaratie sturen wij u, op verzoek, digitaal een link toe om uw factuur downloaden.

Voor meer informatie over de cursussen klikt u in het menu aan de rechterkant.