Nazorg

Op de cursus leert u om iemand die hulp nodig heeft op een juiste manier te benaderen. Als u dan moet reanimeren doet u dat met alle kennis en kunde die u op de cursus heeft geleerd. De uitkomst van een reanimatie kan positief of negatief zijn. Niet alleen of de gereanimeerde het heeft 'gehaald', maar ook hoe u het heeft ervaren.

Het kan voorkomen dat u na een gedane reanimatie met allerlei vragen blijft zitten.
Heb ik het zo goed gedaan? Had ik het nog beter kunnen doen? Wat zou de instructeur mij nog kunnen vertellen?

Als cursist bieden wij u de gelegenheid om in zo'n geval contact met ons op te nemen en uw verhaal te vertellen.
Ook kunnen wij u in gesprek brengen met een instructeur om een en ander door te spreken. Contactgegevens staan op de pagina contact.

Vaak beleeft u alles wat u gedaan heeft opnieuw in uw gedachten of dat u er veel over wilt vertellen.
Deze reacties zijn echter heel normaal. Normaal voor iemand die bij een 'abnormale' omstandigheid gehandeld heeft.
Zeker de eerste dagen. Veel mensen verwerken een abnormale gebeurtenis vanzelf, het heeft alleen tijd nodig.
Wanneer u merkt dat het uw functioneren gaat belemmeren of dat het zeker al 6 weken geleden is, kan het verstandig zijn contact op te nemen met uw huisarts.