Vraag & Antwoord


Is het volgen van een cursus noodzakelijk?
Reanimeren is het uitvoeren van een aantal handelingen die niet te leren zijn uit een boekje of zijn af te kijken van plaatjes. Tussenkomst van een trainer/instructeur is daarbij onontbeerlijk. Wil je leren reanimeren, dan moet je dus een cursus volgen.


Wanneer moet ik een herhalingsles volgen?
Onderzoek heeft aangetoond dat reanimatievaardigheden in de loop van de tijd afnemen. Reanimeren is geen dagelijkse bezigheid. Daarom is het volgen van herhalingscursussen noodzakelijk. Geadviseerd wordt om minimaal één keer per jaar een herhalingscursus te volgen.


Na hoeveel tijd na mijn basiscursus of laatste herhalingsles kan ik nog een herhalingsles volgen, en vanaf wanneer moet ik de basiscursus opnieuw volgen?
Wanneer u langer dan 2 jaar na uw basiscursus of laatste herhalingsles uw vaardigheden opnieuw wilt oppakken dient u de cursus opnieuw te volgen. Is de periode korter dan 2 jaar, dan kunt u een herhalingsles volgen. Na 2 jaar geen herhalingslessen te hebben gevolgd verloopt uw diploma.


Moet ik een herhalingsles volgen als ik het boekje "Lesboek Basale Reanimatie" heb?
Ja. Reanimeren is niet uit een boekje te leren. De tekst en plaatjes dienen ter illustratie en om "het tijdens een cursus geleerde" weer in de herinnering terug te brengen. Reanimeren lijkt misschien simpel maar het vergt regelmatig oefening, onder begeleiding en op een oefenpop, om de vaardigheden op peil te houden.


Infographic
Om alles nog even na te kunnen lezen hebben we de meeste informatie in een infographic gezet.
De infographic kunt u hier openen (opent in nieuwe pagina).